SPOLAEHĽIVÍ A PREVERENÍ POKRÝVAČI

Ekoternit úzko spolupracuje s množstvom preverených pokrývačov. Nižšie Vám ponúkame zoznam našich preverených pokrývačovů, ktorí Vám strechu s krytinou Ekoternit zrealizujú. V prípade, že máte o spoluprácu v akejkoľvek podobe záujem, kontaktujte nás.

Kompletný zoznam preverených pokrývačou:

Macke
Bratislava
+48 905 615 983

© 2022 Ekologická strešná krytina Ekoternit ®